Rìu đại mãng xà và  móng vuốt Sterak cũng như Lee sin được tăng cường...">
Tiêu Điểm